อัตราค่าบริการสำหรับค่าใช้จ่ายเกินแพ็กเกจสำหรับ FINN MOBILE