คำถามที่พบบ่อย กรณียืนยันตัวตนตามประกาศ กสทช. มีผลบังคับใช้วันที่ 16 มกราคม 2567