โปรโมชั่น "FINN Special comeback promotion" เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ FINN MOBILE แพ็ก FINN Special ระหว่างวันที่ 21 - 30 กันยายน 2565