โปรโมชั่น "FINN Lite Plus comeback promotion" วันที่ 12 - 20 กันยายน 2565