โปรโมชั่น “Wednesday FINN Day” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่ในวันพุธ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565