โปรโมชั่นครบรอบ 3 ปี FINN MOBILE สำหรับผู้ใช้บริการ FINN MOBILE ที่เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิม ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2565