โปรโมชั่นแพ็กเกจ FINN Lite Plus (August mid-month Sale 2022) วันที่ 11 - 20 สิงหาคม 2565