โปรโมชั่นครบรอบ 3 ปี FINN MOBILE สำหรับผู้ใช้บริการ FINN MOBILE โดยสมัครใช้งานแพ็กเกจ FINN Extreme ระหว่างวันที่ 11 - 31 สิงหาคม 2565