ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563