ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564