ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 24-31 สิงหาคม 2563