ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563