โปรโมชั่น “FINN Net August 2022 special offer” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ FINN MOBILE แพ็ก FINN Net แล้วใส่โค้ด “ADD50” ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565