โปรโมชั่น “8.8 Sale” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมา FINN MOBILE แล้วใส่โค้ด “HIAUG” รับสิทธิลดราคา 18% นาน 8 รอบบิล ระหว่างวันที่ 1 - 10 สิงหาคม 2565