โปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าที่เปิดใหม่ และย้ายเบอร์เดิม ในแคมเปญ “11.11 2021 Sale” ระหว่างวันที่ 9-15 พฤศจิกายน 2564