โปรเปิดเบอร์ใหม่ FINN MOBILE! ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564