โปรพิเศษเฉพาะ! FINN MOBILE ธุรกิจ SMEs สำหรับผู้ใช้บริการที่กรอกแบบฟอร์มผ่าน Facebook เท่านั้น (22 - 30 กันยายน 2564)