ข้อกำหนดและเงื่อนไขแคมเปญ “ชวนเพื่อน 1 คนมาใช้ซิม FINN MOBILE ทั้งคุณและเพื่อนใช้ฟรี 1 เดือน ชวนเพื่อน 5 คน ใช้ฟรีสูงสุด 5 เดือน” วันที่ 13-30 กันยายน 2564