ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่นแพ็กเกจ FINN Special วันที่ 9-12 กันยายน 2564