ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น FINN MOBILE สำหรับลูกค้าที่เปิดใหม่ หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2564