รายละเอียดโปรโมชั่น Skooldio X FINN MOBILE (สำหรับลูกค้า FINN MOBILE)