รายละเอียดโปรโมชั่น Skooldio X FINN MOBILE (สำหรับนักเรียน Skooldio)