โปรโมชั่น “Weekend Special Promotion JUL’24” ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2567