โปรโมชั่น “May’24 Wednesday FINN Day Promotion” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมในวันพุธ ระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567