โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ย้ายเบอร์เดิมมาใช้ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567