โปรโมชั่น “Wednesday FINN Day” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมในวันพุธ ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2566