โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ย้ายเบอร์เดิมมาใช้ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566