โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ย้ายเบอร์เดิมมาใช้ซิม FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566