โปรโมชั่น "FINN NET Free Calls promotion" ใส่โค้ด “CALL50” รับนาทีโทรเพิ่ม 50 นาที สำหรับแพ็กเกจ FINN NET ระหว่างวันที่ 3- 9 เมษายน 2566