โปรโมชั่น “Wednesday FINN Day” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมในวันพุธ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 รับสิทธิลดราคา 5% นาน 12 รอบบิล โดยอัตโนมัติ ทุกแพ็กเกจหลัก