โปรโมชั่น “Limited-time Offer, FINN Special Feb’ 23 Promotion" รับสิทธิใช้แพ็ก FINN Special ในราคา 149 บาทต่อรอบบิล (จากปกติ 229 บาท) นาน 6 รอบบิล วันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2566