โปรโมชั่น “Wednesday FINN Day” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมในวันพุธ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 รับสิทธิลดราคา 10% นาน 6 รอบบิล โดยอัตโนมัติ ทุกแพ็กเกจ