โปรโมชั่น “Chinese New Year 23 Promotion” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมา FINN MOBILE รับอั่งเปา 2 ชั้น