โปรโมชั่น "FINN Net Special Price 99 THB promotion" เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ FINN MOBILE แพ็ก FINN Net รับสิทธิใช้แพ็ก FINN Net ในราคา 99 บาท นาน 6 รอบบิล วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2565