โปรโมชั่น "FINN Lite Plus November’22 special promotion" เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ FINN MOBILE แพ็ก FINN Lite Plus รับสิทธิใช้แพ็ก FINN Lite Plus ในราคา 159 บาท นาน 12 รอบบิล วันที่ 14 - 23 พฤศจิกายน 2565