โปรโมชั่น “11.11 Loy Kratong Promotion” เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมา FINN MOBILE แล้วใส่โค้ด “1122” รับสิทธิลดราคา 11% นาน 11 รอบบิล ระหว่างวันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2565