โปรโมชั่น "Halloween 2022 promotion" เมื่อเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมมาใช้ FINN MOBILE ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2565 ใส่โค้ด “HLW22” เพื่อรับส่วนลด 50% ในรอบบิลที่ 1-3